Pelatih Industri Akauntan

Bina karier anda bersama TIMORRA. Rebutlah peluang ini untuk menyertai sebahagian dari pasukan kami.

Pelatih Industri Akauntan

Pentadbiran
Latihan Industri
Kuantan, Pahang
< RM 1,500

Kelayakan Yang Diperlukan

 • Komited untuk tempoh minimum 3 bulan
 • Dengan minimum 3.0 PNGK
 • Sedang mendaftar dalam program ijazah yang berkaitan berkaitan perakaunan/kewangan.
 • Pemahaman asas prinsip perakaunan dan konsep kewangan.
 • Kemahiran menggunakan Microsoft Excel, Word atau perisian pejabat lain.
 • Semangat untuk belajar dan mengambil inisiatif dalam suasana profesional.

Deskripsi Tugas

 • Memastikan operasi syarikat berjalan mengikut sistem perakaunan, pelaporan, pengurusan rekod dan kawalan dalaman yang tepat dan lengkap
 • Memastikan sebarang dokumen yang keluar dan masuk ke pejabat operasi direkod tanpa gagal
 • Menyediakan, memeriksa dan menganalisis rekod perakaunan, penyata kewangan dan laporan kewangan lain untuk menilai ketepatan, kesempurnaan dan pematuhan kepada piawaian pelaporan dan prosedur
 • Bertanggungjawab menyelia kakitangan perakaunan/pentadbiran untuk melaksanakan fungsi dan operasi/pentadbiran kewangan dan bulanan dan perakaunan harian dan bulanan
 • Merumuskan status kewangan semasa dengan mengumpul maklumat; menyediakan kunci kira-kira, penyata untung rugi, dan laporan lain.
 • Mengekalkan kawalan perakaunan dengan menyediakan dan mengesyorkan dasar dan prosedur
 • Menyelaraskan percanggahan kewangan dengan mengumpul dan menganalisis maklumat akaun.
 • Menyediakan laporan kewangan khas dengan mengumpul, menganalisis dan meringkaskan maklumat dan aliran akaun
 • Membangun, melaksana, memantau dan menambah baik sistem kawalan dalaman dan mengurus pematuhan tadbir urus korporat
 • Bertanggungjawab dalam perancangan kewangan, penyediaan penyata kewangan, belanjawan, ramalan dan aliran tunai
 • Bertanggungjawab dalam anggaran cukai untuk semua syarikat berkaitan untuk mematuhi keperluan badan berkanun
 • Melaksanakan sebarang tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa oleh pihak pengurusan

Jawatan
Bahagian
Status Jawatan
Pembantu Operasi
Tetap - Separuh Masa
Mohon
Pembantu Operasi Pencipta Konten
Tetap - Sepenuh Masa
Mohon
Pelatih Industri Pencipta Konten
Tetap - Sepenuh Masa
Mohon